Въпрос: С главна или с малка буква се пише Милкината в съчетанието Милкината майка?

Отговор: Притежателните прилагателни имена, образувани от имена на лица (лични, фамилни, псевдоними), се пишат с главна буква: Милкината майка. Също и: Вазов роман, Ботево стихотворение.
Изключение от това правило са притежателните прилагателни имена, образувани от лични имена, в състава на терминологични съчетания: адамова ябълка, питагорова теорема; прилагателните имена, образувани от собствени имена, когато са първа част от фразеологично съчетание: ахилесова пета, дамоклев меч; прилагателните имена, образувани от собствени имена, които не изразяват притежание, а качествена характеристика: ботевско чело, геомилевски стил.

Официален правописен речник (2012), т. 40.1; т. 42.7, 42.8, 42.9.