Въпрос: Слято или разделно се пише думата нанякъде

Отговор: Нанякъде се пише слято. Думата представлява сложно наречие, образувано от предлог и наречие: През лятото всеки е нанякъде

Официален правописен речник (2012), т. 53.19., с. 397.