Въпрос: Слято ли се пише високохудожествен?

Отговор: Думата високохудожествен се пише слято, тъй като представлява сложно прилагателно име, образувано от подчинена и главна основа.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.