Въпрос: Как е правилно да се напише: раково образувание или раково образование?

Отговор: Правилно е да се напише с У: раково образувание. Думата образувание означава 'нещо, което се е образувало', а образование – 'придобиване на научни знания; сбор от научни знания, получени чрез системно обучение в дадена област'.