Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се пише думата войвода в съчетанието Капитан Петко войвода?

Отговор: Думата войвода в съчетанието Капитан Петко войвода се пише с малка буква, тъй като не е част от собственото име.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.