Въпрос: Коя е формата за женски род на прилагателното име крави?

Отговор: Формата за женски род на прилагателното име крави е кравя: кравя кожа

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 341.