Въпрос: Кой е правилният вариант: дълго чакан или дългочакан?

Отговор: Правилният вариант е дълго чакан. Съчетанието от наречие (дълго) и причастие (чакан) не представлява смислово единство и затова се пише разделно. Срв. дългоочакван, което е сложна дума и се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 55.7.