Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише диагностично-консултативен в израза диагностично-консултативен център?

Отговор: Прилагателното име диагностично-консултативен се пише полуслято, тъй като отношението между основите, от които е образувано, е равноправно: центърът е диагностичен и консултативен. 

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.