Въпрос: Как е правилно да се членува думата символ в изречението: Аз си подарявам по едно разлистено върбово клонче символа на безсмъртието?

Отговор: В изречението думата символ трябва да се членува с кратък член: Аз си подарявам по едно разлистено върбово клонче символа на безсмъртието. Думата символ пояснява думата клонче, която не е подлог в изречението и е невъзможна замяната на цялото словосъчетание - символа на безсмъртието - с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.