Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на съществителното име паркинг?

Отговор: Правилната форма за множествено число на съществителното име паркинг е паркинги. При съществителните, които имат звук н пред крайното г, тоест които завършват на -нг, няма звукова промяна при образуването на множествено число, срв. митинги, лозунги, кастинги, къмпинги, шезлонги и др.под.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 453.