Въпрос: Как се пише Българско Черноморие?
 

Отговор: Българско Черноморие се пише с две главни букви.
(ОПР, 2012, т. 39.2.3.)