Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише ръчно рециклиран?

Отговор: Ръчно рециклиран се пише като две отделни думи.
(ОПР, 2012, т. 55.6)