Въпрос: Има ли запетая в изречението: Бъдете готови за учебната година, независимо каква ще бъде.

Отговор: В изречението Бъдете готови за учебната година, независимо каква ще бъде има запетая на границата между двете прости изречения по общите правила. Думата независимо НЕ Е уточняваща дума.

Официален правописен речник (2012), т. 86)