Въпрос: Как е правилно: обръщение към или обръщение до?

Отговор: Правилни са и двете съчетания.