Въпрос: Може ли съчетанието PR специалист да се напише изцяло на кирилица по следния начин: ПР специалист?

Отговор: Не е препоръчително буквеното съкращение PR да се пише като ПР, тъй като зад буквеното съкращение на кирилица не стои словосъчетание с тези начални букви.