Въпрос: Може ли думата адекватен да се пренесе, като се използва делението на срички а-де-ква-тен

Отговор: Делението на срички може да се използва при пренасяне на думите, като се спазват някои ограничения. Например буквата за една гласна не се оставя сама на ред, затова не е възможно следното пренасяне *а-декватен. Друго изискване е буквите за две съгласни между две гласни да се разделят: адек-ватен. Възможно е следното пренасяне, като се използва делението на срички: адеква-тен или адек-ва-тен.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2. и т. 66.1.