Въпрос: Как е правилно: трийсет и единият туристи или трийсетте и един туристи?

Отговор: Правилно е да се членува първата част от съставното числително име: трийсетте и един туристи.