Въпрос: Как е правилно: петдесет и единият тест, петдесетте и един тест или петдесетте и един теста?

Отговор: Правилно е да се членува първата част на съставното числително име и съществителното име да е в бройна форма: петдесетте и един теста. След числителни бройни имена съществителните от мъжки род, завършващи на съгласна, приемат бройна форма.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1. и 19.2.3.