Въпрос: Как е правилно: петдесет и една годишен мъж или петдесет и един годишен мъж?

Отговор: Правилно е петдесет и една годишен мъж. Втората съставка на числително име 51 се съгласува по род с думата година, а не с думата мъж.