Въпрос: Има ли шпация (разстояние) между многоточие и следваща го дума?

Отговор: Между многоточие и следваща го дума се оставя шпация. Например: Той пише: „... децата се държат много добре, учудвам се на възпитанието и трудолюбието им“.