Въпрос: Задължително ли е да се употребява формата всекиго, например как е правилно: за всеки или за всекиго?

Отговор: Не е задължително да се употребява формата всекиго. Правилно е както за всекиго, така и за всеки. Задължителни за употреба в писмен текст са само формите кого, когото, някого и никого.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.