Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата Средновековие в изречението: През тъмните векове на Средновековието се ражда надеждата и заедно с нея едно ново начало?

Отговор: Думата Средновековие се пише с главна буква като име на културно-исторически период.

Официален правописен речник (2012), т. 38.6.