Въпрос: Правилно ли е да няма шпация (разстояние) между съкращенията на личното и бащиното име, например: Т.Г. Влайков?

Отговор: Не е правилно да няма шпация между съкращенията на личното и бащиното име, тъй като в цялото словосъчетание от лично, бащино и фамилно име не са съкратени всички думи: Т. Г. Влайков. Допуска се да няма шпация между съкратените думи само когато в едно словосъчетание са съкратени всички думи, например: т. нар. и т.нар., и т. н. и и т.н., ед. ч. и ед.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.