Въпрос: Пише ли се тире между и звездна в израза 5-звездна вечеря?

Отговор: Правилно е прилагателното име 5-звездна да се пише с малко тире (дефис). Това е сложно прилагателно име, образувано от съчетание от едносъставно числително име (пет) и съществително име (звезда). Ако е написано изцяло с букви, то се пише слято: петзвездна. Когато числителното име е написано с цифри, то се свързва с главната основа чрез малко тире: 5-звездна.

Официален правописен речник (2012), т. 53.16.1.