Въпрос: Огражда ли се в кавички изразът Останете у дома в изречението „Останете у дома“, добавили те?

Отговор: В изречението „Останете у дома“, добавили те изразът Останете у дома представлява пряка реч и би могъл да се огради в кавички, тъй като е допустимо пряката реч да се оформи в кавички като цитат.
Изразът може да се напише и на нов ред с дълго тире и шпация след него, както обикновено се оформя пряката реч:
– Останете у дома – добавили те.

Официален правописен речник (2012), т. 131.4, т. 131.1.