Въпрос: Как е правилно: толумбичка или тулумбичка

Отговор: Правописът на думата е с у: тулумбичка

Официален правописен речник (2012), с. 626.