Въпрос: Как е правилно: буржоазно демократична или буржоазнодемократична (революция)? 

Отговор: Сложното прилагателно буржоазнодемократичен се пише слято. Слято се пишат сложни прилагателни, в които подчинената основа предхожда главната и са образувани от съчетание от прилагателно и съществително име (буржоазна демокрация)
Правилно е буржоазнодемократична революция

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.; с. 183.