Въпрос: Как е правилно да се пише: промопакет, промо пакет или промо-пакет?

Отговор: Правилно е да се пише слято: промопакет, тъй като подчинената съставка промо в това сложно съществително име е съкратено прилагателно (от промоционален) и не се употребява като самостоятелна дума в езика. Срв. и: термоизолация, геополитика, автомивка.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.