Въпрос: Къде пада ударението в думата снага?

Отговор: Книжовното ударение в думата е на втората сричка – снага̀.

Официален правописен речник (2012), с. 585.