Въпрос: Само с кратък член ли се членува името на държавата Ватикан? 

Отговор: В основната си форма собственото име на държавата е Ватикан. В изречение то се членува с пълен или с кратък член според синтактичната позиция: Ватиканът е най-малката суверенна държава в света; Разходка из музеите на Ватикана

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.1.