Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: гръбначно-мозъчен, гръбначномозъчен или гръбначно мозъчен?

Отговор: Правилно е да се пише слято: гръбначномозъчен. Това е сложно прилагателно име, което е образувано от съчетание от прилагателно и съществително (гръбначен мозък) и подчинената основа предхожда главната.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.