Въпрос: Къде е ударението в думата кашпа?

Отговор: Ударението пада на втората сричка: кашпа̀

Официален правописен речник (2012), с. 319.