Въпрос: Как е правилно: социално ангажирансоциално-ангажиран или социалноангажиран?

Отговор: Правилно е да се напише разделно: социално ангажиран, тъй като е съчетание от наречие и причастие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.1.