Въпрос: Като една или две думи се пише взаимнозависими?

Отговор: Взаимнозависими е сложна дума, а съставките ѝ се пишат слято.

Официален правописен речник 2012, с.190.