Въпрос: Как се пише бихейвиористичен или бихевиористичен?
 

Отговор: Правописът е бихейвиористичен. 
Прилагателното не е фиксирано в Официален правописен речник. Но присъства бихейвиоризъм - формата е съобразена с принципа за транскрипция на заемките. 

Официален правописен речник 2012, с. 175.