Въпрос: С главна или малка буква е думата запад в Средния запад?

Отговор: Думата запад в Средния запад е с малка буква.

Официален правописен речник 2012, т. 41.2.2.