Въпрос: С главна или с малка буква е думата юг в словосъчетанието конфедералният юг?

Отговор: Думата юг в словосъчетанието конфедералният Юг трябва да е с главна буква, тъй като е употребена в смисъл на геополитическо понятие.

Официален правописен речник 2012, т. 38.5.