Въпрос: Как е правилно да се напише – напът или на път, в изречението: Той е напът да открие нещо ново?

Отговор: В изречението Той е напът да открие нещо ново напът се пише слято, защото е употребено като сложно наречие, в което съчетанието от предлога на и съществителното път образуват смислова цялост с ново значение.

Официален правописен речник (2012), с. 398