Въпрос: Полуслято или разделно се пише страна членка?

Отговор: Страна членка се пише разделно, тъй като това е словосъчетание от две съществителни имена, първото от които може да се членува: страната членка.

Официален правописен речник (2012), т. 55.1.