Въпрос: Трябва ли да се пише запетая след думата стоки в изречението За всички други стоки попитай допълнително?

Отговор: След думата стоки в изречението За всички други стоки попитай допълнително не е необходимо да се пише запетая, тъй като изразът за всички други стоки не е обособена част или вметнат израз и изречението е просто по вид.

Официален правописен речник (2012), с. 74.