Въпрос: Има ли запетая пред дали в изречението Мисълта дали ще продължи, го тревожи.

Отговор: В изречението Мисълта дали ще продължи, го тревожи няма запетая пред думата дали. Това е сложно изречение, в което второто просто е въведено с въпросителната дума дали.

Официален правописен речник (2012), т. 89.1