Въпрос: ​Как се пише изразът страни членки като две отделни думи или с тиренце?

Отговор: Правилното изписване на израза страни членки е като две отделни думи, тъй като това е словосъчетание от две думи, а не сложна дума. Доказателство за това е, че при членуване се изменя първата съставка: страните членки. Системна особеност на българския език е, че членната форма се поставя в края на думата.

Официален правописен речник (2012), т. 55.1.