Въпрос: Как е правилно да се пише: трансакция или транзакция?

Отговор: Думата трансакция се пише с буква с, а не с буква з (не транзакция).

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 620.