Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

деофшоризàция

мн. няма, ж. Иконом. Съвкупност от мерки, насочени към облагане с данък на капиталите, влагани в офшорни зони, с което се цели преустановяване на практиката да се използват офшорни фирми за заобикаляне плащането на данъци. Президентът на Русия отправи първото си послание за деофшоризация на икономиката през 2015 година. 168 часа, 2014, бр. 50, с. 3. Закон за деофшоризация.