Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

интимофòбия

 мн. няма, ж. Страх от близки и продължителни емоционални отношения с лице от противоположния пол (обикн. сексуален партньор), който може да придобие форма на психическо разстройство. И още една интересна цифра, извлечена този път от медицинската статистика: около 30% от хората страдат от интимофобия, което ще рече страх от обвързване с другия пол. Ема, 2008, кн. 4.