Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

компютърна вдовица

Жена, чийто партньор (съпруг, приятел) не отделя време за общуване с нея поради това, че е силно пристрастен към компютъра си и прекарва продължително време в занимания с него. Съществува понятието компютърна вдовица – много често мъжът живее с компютъра в едната стая, а жената и детото – в другата. Лечител, 2012, бр. 5.