Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Лексикографски преглед

„Лексикографски преглед” е издание на Българското лексикографско дружество – организация на български учени, които се занимават със създаването на речници от различен жанр – тълковни, двуезични, терминологични. В изданието се публикуват статии, в които се разглеждат проблеми, свързани с особености на различни типове речници и с проблеми, възникнали при тяхното създаване. Публикуват се и рецензии и информация за новоиздадени речници и книги.

Ръкописи за изданието се приемат на адрес:

София 1113, бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 501,

тел. 02/ 979 29 48

или на електронна поща:

sia_btb@yahoo.com