Езикови задачи „Опознай българския език!“

 

Ще прочетете 10 изречения или кратки текстове, към които са зададени езикови задачи. В някои от задачите трябва да преместите части от изречение, за да получите верния отговор, а в други има дадени четири възможни отговора, от които трябва да изберете правилния. Накрая можете да проверите на колко въпроса сте отговорили правилно.

Предназначението на езиковите задачи „Опознай българския език!“ е да си припомните нещо известно или да научите нещо ново, свързано с българския език, а не на последно място – и да се забавлявате.

Езиковите задачи са създадени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките през 2019 г. във връзка с Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката.

Започнете решаването на езиковите задачи, като изберете подходящия клас по-долу (пети, шести или седми).

 

Езикови въпроси за 5. клас   Езикови въпроси за 6. клас  Езикови въпроси за 7. клас

Privacy Policy Settings