ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ

Прочетете изречението.
Госпожица Розенблум беше богата възрастна дама, която живееше в малкото градче.

1. С коя дума НЕ може да се замени подчертаната дума в изречението, без замяната да промени смисъла?

Privacy Policy Settings