ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ

Прочетете изреченията.
За малко да пропусна да ви разкажа за ___________. Каквото можах за другите, разказах, а себе си пренебрегнах.

1. С кое местоимение трябва да се допълни първото изречение, така че да се запази смисълът на текста?

Privacy Policy Settings